CHEWA ได้เข้ามอบ “Face Shield” จำนวน 500ชิ้น ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

CHEWA ได้เข้ามอบ “Face Shield”

CHEWA ได้เข้ามอบ “Face Shield” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มีความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อในการควบคุมและป้องกัน

CHEWA ได้เข้ามอบ “Face Shield”

นายเจิดพงศ์ มีผดุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมกับ นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จึงได้เป็นตัวแทนมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนางสาวนภาพร ธาตุประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มีความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร…

ไทยได้มีการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 4ราย จึงทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 3,004 ราย ในขณะที่มีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย

ไทยได้มีการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 4ราย

ไทยได้มีการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 4ราย   ดันยอดป่วยสะสมทะลุ 3 พัน-ดับเพิ่ม 1 ราย

ไทยได้มีการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 4ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการเปิดเผยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า ได้มีการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ 4 ราย

จึงทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 3,004 ราย ในขณะที่มีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จึงทำให้มีจำนวนผู้ที่หายป่วยแล้วรวมทั้งสิ้น 2,787 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย…

JAS รายได้ไตรมาส 1 โต! จัดงบฯ 415 ลบ.แจกปันผลรอบใหม่

JAS รายได้ไตรมาส

JAS รายได้ไตรมาส ได้มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 มีผลการดำเนินงาน

JAS รายได้ไตรมาส

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 มีผลการดำเนินงานดังนี้

โดยในไตรมาส 1/63 ที่บริษัทมีรายได้รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 4,766 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4,588 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB)

ทั้งนี้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลูกค้าที่ใช้บริการของทางบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) เพิ่มขึ้นสุทธิ(Net Additional Subscriber) จำนวน 61,597 ราย ทำให้ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB อยู่ที่ 3.24 ล้านราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการทางบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ของฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของทางบริษัทฯ จากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวม จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำนวน 415,747,788.20 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน Record Date)ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563…

กฟน กฟภ ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้มีรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

กฟน.-กฟภ.ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

กฟน กฟภ ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า    มีการรับประโยชน์จากการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวทั่วประเทศกว่า 22 ล้านราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด

กฟน กฟภ ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. และนายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ ได้มีการร่วมแถลงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้มีรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63

โดยที่มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้มีการรับประโยชน์จากการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวทั่วประเทศกว่า 22 ล้านราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ประกอบด้วย บ้านอยู่อาศัยภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟภ. 74 จังหวัด และกฟน. 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค.63 ทั้ง กฟภ.และ กฟน.

จะใช้หน่วยการไฟฟ้าตามที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนก.พ.63 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่ได้มีการกำหนด ซึ่งหากผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าจะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในของเดือน มิ.ย.63 เป็นต้นไป โดยตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.63 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้า ไปชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งจะได้รับสิทธิส่วนลดโดยอัตโนมัติ…

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันได้มีการเพิ่มสูงขึ้น 15 % หลังได้มีราคาดีดตัวสูงขึ้นกว่า 200 จุดเช้านี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวสูงขึ้น

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวสูงขึ้น รายงานสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวสูงขึ้น

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ได้มีการดีดตัวขึ้นอย่างมาก 200 จุดในช่วงเช้านี้ โดยได้มีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 15% หลังจากที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API)

รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตัวเลขของที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์เอาไว้ ณ เวลา 09.42 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ได้ปรับตัวสูงขึ้น 210 จุด หรือ 0.87% แตะระดับ 24,255 จุด

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีการดีดตัวขึ้นมาตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ โดย ณ เวลา 09.36 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ซึ่งได้มีการซื้อขายที่ตลาด NYMEX พุ่งขึ้น 1.87 ดอลลาร์ หรือ 15.15% แตะที่ระดับ 14.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น หลังจาก API ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 510 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 เม.ย. ซึ่งมีน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์ว่าจะพุ่งขึ้น 10.6 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการที่หลายประเทศในยุโรป และหลายรัฐในสหรัฐ ได้เริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์และได้มีการเตรียมเปิดเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวขึ้นอีกด้วย…