TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)หรือ TVO เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งประกาศห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรม การมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงานทุกท่านมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) ไว้ตามเดิมในวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำหรับ การเลื่อนวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากความไม่แน่นอนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่เคยเสนอไว้จากผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เมื่อรวมกับปันผลระหว่างกาลที่มีการประกาศจ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จะเป็นเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การระบาดของของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *